Vandaag gelanceerd: fris consultancybureau TheNextNow voor agile organiseren!

Vandaag lanceren we fris en eigentijds consultancybureau TheNextNow. TheNextNow is er voor organisaties die vastzitten in oude organisatiestructuren, kennis beter willen samenbrengen en vernieuwingsprocessen succesvol willen implementeren. Dit doen we door meer gebruik te maken van de kennis en kunde van de eigen medewerkers. Organisaties die willen meebewegen met de laatste ontwikkelingen kunnen vanaf vandaag bij ons aankloppen.

Het tijdperk is veranderd en organisaties staan onder druk. Die druk komt zowel van binnen als van buiten. Van buiten worden organisaties geconfronteerd met snelle marktontwikkelingen, onvoorspelbare klantvragen en toenemende technologische mogelijkheden. Binnen organisaties delen ervaren babyboomers de werkvloer met collega’s van generatie X, Y en Z, die andere drijfveren en verwachtingen hebben. Bestaande structuren sluiten onvoldoende aan op deze ontwikkelingen. Je moet meebewegen om niet achter te blijven. Dit doen we door ruimte te creëren voor flexibiliteit, innovatie en snelle verandering in manieren van samenwerken. Dat onze aanpak werkt werd in 2017 bewezen.


Launching customer
De Politie heeft als eerste gebruik gemaakt van onze diensten. We hielpen de Politie met het neerzetten van een structuur en aanpak voor een samenhangende kennisorganisatie. Dit deden wij door het op gang brengen van kennisdeling tussen en binnen politieteams en eenheden. De verschillende kennisinitiatieven van de politiemensen vormden de basis voor dit project. Het doel was deze kennisinitiatieven te faciliteren, samenhang te creëren en uit te breiden. De transformatie lieten wij, in nauwe samenwerking met de Politie, tot stand komen in offline en online kenniscommunities. Voor twee portefeuilles is de samenwerking binnen een eigen kenniscommunity vormgegeven en versterkt. In 2018 gaat de Politie zelf verder met het opzetten van meer van deze kenniscommunities met behulp van de praktische toolkit die wij hiervoor hebben ontwikkeld.

 

De drijvende kracht achter TheNextNow
Emiel Schoonhoven is de drijvende kracht achter het consultancybureau. ‘Toen ik jaren geleden mijn baan als interne consultant en projectmanager binnen een groot bedrijf opzegde en voor mijzelf begon was mij nog niet duidelijk wat ik echt wilde. Wel wist ik dat ik geen balans voelde binnen de kooi van de organisatie waarvoor ik werkte. Ik wilde me vrij bewegen en had ruimte voor creativiteit nodig. Jarenlang heb ik verschillende organisaties geholpen met het oplossen van inhoudelijke vraagstukken, waarbij het verbeteren van samenwerkingen tussen mensen telkens de sleutel bleek. Daarom ben ik met organisatie ROUR het frisse bedrijf TheNextNow begonnen. Voor het welzijn van de mens en het welzijn van de organisatie, op een manier die past in deze tijd’. – Emiel Schoonhoven

Benieuwd geworden naar meer? Neem een kijkje op onze website en leer meer over onze aanpak en de pakketten: www.thenextnow.nl.


TheNextNow is powered by ROUR en daarom onderdeel van het ROUR netwerk. ROUR werkt samen met een groot netwerk van thought leaders. Zij bezitten over vooruitstrevende ideeën op het gebied van vernieuwende bedrijfsvoering die nodig is om organisaties wendbaar te maken.

 

Naar overzicht