Communities: wat zijn het en wat kan ik ermee?

Communities. Je leest er veel over, om je heen wordt erover gesproken en iedereen wil ermee aan de slag. Er bestaan verschillende soorten communities. In artikelen wordt een community vaak omschreven als een groep mensen, verbonden op een virtueel platform. Maar de essentie van een community is niet de tool. Het gaat om de manier waarop mensen samenwerken. En dat kan zowel online als offline. Wat betekent samenwerken in een community? En waarom is deze samenwerking nodig?

Waarom zijn communities nodig?
We leven we in een wereld van toenemende complexiteit en snelheid van verandering. Dit zorgt voor veel complexe vraagstukken bij organisaties. Organisaties zijn op zoek naar oplossingen voor deze vraagstukken. Vaak gebeurt dat vanuit één discipline, aangezien medewerkers in traditionele, top-down organisaties zich bezighouden met de eigen taken en verantwoordelijkheden. Wanneer er een probleem is, lost de medewerker dit in eerste plaats zelf op. Bijvoorbeeld de afdelingsmanager sales. Zijn rol is een uitgedacht proces dat gevolgd wordt. Sales houdt zich bezig met sales, productie met productie en support met support. Zij zijn gebonden aan bestaande processen en werkafspraken. Maar de vraagstukken van vandaag zijn te complex om vanuit één afdeling op te lossen. De complexiteit van de vraagstukken vraagt om een nieuwe manier van samenwerking.

Wat is een community?
In een community los je vraagstukken niet op vanuit één discipline. In een community benader je het vraagstuk vanuit meerdere invalshoeken. Hierdoor realiseer je sneller, effectievere oplossingen. Een community bestaat uit een groep mensen die samenwerken aan oplossingen voor organisatorische vraagstukken. Dat kan zijn met diverse collega’s binnen de organisatie, maar ook breder. Bijvoorbeeld met professionals uit verschillende, samenwerkende organisaties. Dat is dus precies het verschil tussen een community en een afdeling: in een community word je niet belemmerd door de grenzen van je rol of afdeling. Het is een andere manier van samenwerken. Een samenwerking waarin je gezamenlijk antwoorden zoekt op afdelingsoverstijgende vraagstukken. In een community is alle ruimte voor creativiteit en out-of-the-box ideeën. Je legt het vraagstuk op tafel en werkt vanuit betrokkenheid en kennisgedreven motivatie samen.

Online en offline communities
Het werken aan organisatievraagstukken in een community kan offline gebeuren. Maar er zijn ook verschillende virtuele plekken waar mensen bij elkaar kunnen komen. Onze ervaring leert dat een combinatie van die twee het meest succesvol is. Vorm daarom bij de start een offline en online community. Het is daarbij belangrijk om een virtuele omgeving te bouwen en die offline te begeleiden om de community in leven te houden.

Zelf aan de slag met communities

Wil je zelf met een community aan de slag? Bepaal allereerst een urgent vraagstuk. Ga daarna op zoek naar ambassadeurs in de organisatie. Laat deze ambassadeurs bij te dragen vanuit hun volledig potentieel. Vraag de ambassadeurs hun eigen netwerk, binnen en buiten de organisatie, te betrekken. Dan komt de creativiteit naar boven waarmee je nieuwe oplossingen vindt!

Naar overzicht