Klimaatakkoord vraagt om community management

Nederland wordt opgedeeld in 30 energieregio’s om de energievraagstukken van morgen aan te pakken. Provincies, gemeenten en waterschappen werken samen in regionale samenwerkingsverbanden met netbeheerders, energiebedrijven en bijvoorbeeld woningcorporaties. Er moet meer draagvlak ontstaan voor alle maatregelen en plannen moeten goed op elkaar afgestemd zijn. Hoe gaan deze regio’s communiceren, kennis delen, werken aan gemeenschappelijke doelstellingen en een saamhorigheidsgevoel creëren? Hoe laat je deze partijen effectiever samenwerken? Zo’n samenwerkingsverband moet ondersteund worden, want de uitvoering is niet gemakkelijk.

Waarom community management hiervoor de oplossing is? Dat vertellen we je langs de 4 bouwstenen van samenwerking.

Bouwsteen 1: Verbinden
De basis voor een goede samenwerking is vertrouwen. Veel van de partijen zullen elkaar nog niet kennen, waardoor er nog weinig vertrouwen is. Door partijen te verbinden in een community kan vertrouwen ontstaan en wordt een open samenwerking mogelijk.

Bouwsteen 2: Bijdragen
Als er vertrouwen is volgt een nieuwe fase, waarin partijen elkaar een ‘kijkje in de keuken’ geven. Durft men echt op een open manier met elkaar samen te werken? Is er openheid van strategie, is men bereid de eigen belangen op tafel te leggen en (uiteraard zorgvuldig) interne documenten met elkaar te delen? In deze fase wordt verlangd dat je iets aan elkaar blootgeeft.

Bouwsteen 3: Samenwerken
Iedere partij heeft een eigen doel, maar voor deze opgave zal ieder het eigen belang in dienst moeten stellen van het grotere geheel. Daarom is het belangrijk een gemeenschappelijk doel te formuleren dat wordt gedragen door alle partijen en waaraan partijen bereid zijn gezamenlijk invulling te geven.

Bouwsteen 4: Samen creëren
In deze fase komt de samenwerking in een versnelling. Partijen gaan op alle niveaus samen nieuwe dingen met elkaar verzinnen en intensiever samenwerken. Er ontstaan out of the box ideeën en de community wordt uitgebreid met nieuwe partijen.

Ben jij onderdeel van 1 van de 30 energieregio’s? Heb je hulp nodig om de energievraagstukken van morgen aan te pakken? Bedenk dan dat een goed doordachte aanpak voor samenwerking cruciaal is. Vragen? Neem contact met ons op!

Download de volledige infographic in groot formaat

 

Naar overzicht