Privacy statement

Privacyverklaring – Website
Dit is de privacyverklaring van TheNextNow. In deze verklaring maken wij inzichtelijk welke persoonsgegevens wij verzamelen. Bij TheNextNow.  ligt de hoogste prioriteit bij het beschermen van uw persoonsgegevens.

Deze verklaring is van toepassing op alle (persoons)gegevens die TheNextNow.  via deze website verzamelt en verwerkt.

Formulieren op de website: www.thenextnow.nl
De website van TheNextNow maakt gebruik van diverse contactformulieren. In deze formulieren worden diverse persoonsgegevens gevraagd zodat er eenvoudig contact met u opgenomen kan worden. Deze gegevens worden per e-mail verstuurd naar de juiste afdeling binnen het bedrijf. Enkel werknemers die werkzaam zijn bij TheNextNow zullen deze e-mails ontvangen. De gegevens worden naast de e-mail niet elders online opgeslagen. De persoonsgegevens die u invult in onze formulieren worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Contact opnemen per telefoon of e-mail, uitsluitend wanneer u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven
 • Het maken en versturen van offertes
 • U de gevraagde inhoud te kunnen bieden
 • Analysedoeleinden om onze content als whitepapers en e-books te verbeteren

Onze operaties omvatten het aanbieden van twee soorten inhoud op onze websites (1) gratis inhoud zoals blogposts en (2) inhoud gated door vormen zoals eBooks en whitepapers.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om u de door u gevraagde inhoud te bieden, zoals whitepapers of e-boeken. De verzamelde gegevens worden ook gebruikt voor analysedoeleinden om onze conent als whitepapers te verbeteren. De verzamelde gegevens worden in sommige gevallen gebruikt om persoonlijk contact met u op te nemen, maar alleen uitsluitend wanneer u als bezoeker hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.


Beveiliging
Om de verzamelde persoonsgegevens veilig te houden hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen, voor zover die in redelijkheid van ons kunnen verlangd. Enkele concrete maatregelen welke wij hebben getroffen zijn hieronder benoemd. Indien je meer informatie over de beveiliging wilt ontvangen, dan lichten wij je graag verder in.

 • We hanteren een strikt wachtwoordbeleid. Zo worden wachtwoorden die (mede) toegang bieden tot persoonsgegevens worden om de 90 dagen veranderd.
 • Medewerkers verplichten we tot geheimhouding.
 • We dragen er zorg aan dat medewerkers instructies hebben ontvangen voor de omgang met persoonsgegevens.


Cookies
TheNextNow gebruikt noodzakelijke en functionele cookies voor een goede werking van onze website. De website plaatst functionele cookies in de browser van de bezoeker. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden geplaatst om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt.


Server log

Deze server waarop deze website actief is verzamelt informatie in log-bestanden om problemen binnen de website en server op te sporen en op te lossen. In deze logbestanden kan onder andere uw IP-adres, tijdstip & browser opgeslagen worden.

De logbestanden worden uitsluitend gebruikt voor het opsporen van problemen binnen de server, het beveiligen van de server en om misbruik te voorkomen.

Deze logbestanden zullen maximaal 31 dagen bewaard worden voordat deze automatisch worden verwijderd.


AdWords
Wanneer er een formulier ingevuld wordt binnen de website zal deze actie geregistreerd worden door Google Adwords om conversie bij te houden. Hierbij zal geen persoonsgegevens worden verzameld en deze gegevens zullen niet met Google gedeeld worden.


Google Analytics
De website maakt gebruik van Google Analytics. Deze plaats analytische cookies in de browser van de bezoeker. Met deze cookies wordt o.a. bijgehouden welke pagina’s en hoe lang deze pagina’s worden bezocht. Deze privacy maatregelen zijn genomen bij het gebruik van Google Analytics:

 • Verwerkersovereenkomst afgesloten.
 • IP wordt niet opgeslagen.
 • Geen gegevens worden gedeeld met Google.
 • Gegevens worden na 26 maanden automatisch verwijderd.


Verstrekking aan derden
De gegevens die via formulieren zijn, worden opslagen in onze e-mail accounts. De website & onze e-mail accounts staan op servers welke beheerd worden door Internetbureau Antum. Wij dragen er zorg aan dat zij de verplichtingen van de AVG zullen naleven.

Wij zullen in geen enkel geval je persoonsgegevens verstrekken aan derden voor commerciële doeleinden.


Je rechten
Wanneer wij persoonsgegevens van je verzamelen heb je het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van deze gegevens. Tevens heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons of door een verwerker waar wij mee samenwerken. Indien je gebruik wil maken van één van deze rechten, dan kan er via onderstaande gegevens contact met TheNextNow.  opgenomen worden.


TheNextNow
WTC Den Haag

Graag helpen we je met alle vragen en klachten omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks niet met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.