Project KennisCloud Start, Grow & Learn

De verantwoordelijke taak van de politie in het domein van openbare orde en veiligheid is niet altijd eenvoudig om uit te voeren. Maatschappelijke veranderingen gaan snel en de omstandigheden waarin agenten moeten functioneren kunnen eindeloos variëren. Voor een goede uitvoering van de politietaken is samenwerking en delen van relevante kennis van groot belang. Met komst van de nationale politie ontstaat de kans om de gefragmenteerde kennisontwikkeling tussen de verschillende eenheden te stroomlijnen, om de uitvoering van het politiewerk nog verder te verbeteren.

TheNextNow heeft de Politie ondersteund met het neerzetten van een structuur en aanpak voor een samenhangende kennisorganisatie. Dit deden wij door het op gang brengen van kennisdeling tussen en binnen politieteams en eenheden. De verschillende kennisinitiatieven van de politiemensen vormden de basis voor dit project. Het doel was deze kennisinitiatieven te faciliteren, samenhang te creëren en uit te breiden. Het introduceren van de Agility Grid gaf de juiste structuur om de verandering te sturen. De start van de transformatie lieten wij, in nauwe samenwerking met de Politie, tot stand komen in een tweetal offline en online kenniscommunities. In 2018 gaat de Politie zelf verder met het opzetten van meer van deze kenniscommunities met behulp van de praktische toolkit die wij hiervoor hebben ontwikkeld.