Project Kennismanagement

Kennis als onderdeel van kwaliteit van de politietaak
De politie voert haar taken uit in een complexe samenleving. In toenemende mate is samenwerking met tal van organisaties en instellingen binnen de veiligheidsketen nodig om effectief te zijn. Van de politie mag worden verwacht dat zij binnen die keten op professionele wijze handelt en daarover verantwoording kan afleggen als dat nodig is.
 
Om deze verantwoordelijkheid waar te kunnen maken, dient elke medewerker voor zijn of haar functie voortdurend beschikking te hebben over actuele en juiste kennis en deze op professionele wijze toe te passen. Dat maakt de politie tot een dynamische en kennisintensieve organisatie, waarin kennismanagement een cruciale rol heeft bij de legitimiteit van haar handelen en daarmee het vertrouwen van burgers in de politie.
 
TheNextNow ondersteunt de politie bij het neerzetten van een structuur en aanpak voor een samenhangende kennisorganisatie. Samen met een werkgroep is een kennismanagement model ontwikkeld dat de basis vormt voor het intensiveren en stroomlijnen van de samenwerking op alle aspecten van kennismanagement binnen de politie en met ketenpartners. TheNextNow ondersteunt tevens de verdere implementatie van kennismanagement binnen de nationale politie door het ontwikkelen van een model voor een actieve kennismanagement community. – April 2020