Zo verbind je onderzoekers in een Scientific Community

Big data speelt een steeds grotere rol in medisch wetenschappelijk onderzoek. En kan de gezondheidszorg vooruithelpen. Röntgenfoto’s, CT- en MRI-scans, maar ook gen-analyses bevatten bergen van informatie waarmee onderzoekers waardevolle studies kunnen doen. Binnen die verzamelingen van grote hoeveelheden data kunnen onderzoekers zoeken naar verbanden, waarmee bijvoorbeeld onderzoek naar kanker of dementie kan worden gedaan of meer inzicht kan worden verkregen in erfelijke aandoeningen. Dit soort onderzoek wordt ook wel data-science genoemd en kan alleen met specialistische en hoogwaardige computertechnologie: High Performance Computing.

Kennis rondom data-science en High Performance computing werd weinig gedeeld
Het uitvoeren van data-analyses met behulp van High Performance Computing is een jong vakgebied. Binnen academische ziekenhuizen wordt over dit onderwerp voorzichtig de eerste kennis opgebouwd. Medici zijn georganiseerd op basis van hun specialisme en samenwerking tussen onderzoekers van verschillende disciplines gaat niet vanzelf. Hierdoor wordt kennis nog maar weinig gedeeld. Bovendien vraagt deze vorm van onderzoek een intensieve samenwerking tussen medisch onderzoekers en de ICT-afdeling. En nog belangrijker: medisch onderzoekers moeten samenwerken met data-wetenschappers die weten hoe je algoritmes bouwt en de resultaten moet verwerken. Deze kennis komt vaak van buitenaf. Bijvoorbeeld vanuit universiteiten en vooruitstrevende bedrijven als Google.

Een Scientific Community waarin samenwerking is georganiseerd
Hoe krijg je deze samenwerkingsverbanden tot stand? Door medisch onderzoekers, data-wetenschappers en bedrijven van buitenaf in een community samen te brengen. En deze community actief te ontwikkelen. Dat betekent structuur aanbrengen en concrete doelstellingen formuleren. Awareness creëren en het netwerk actief vergroten. Ondersteunende middelen inzetten en de verbinding maken met de formele organisatie en besturing. En bovendien, niet onbelangrijk: aanjagen en stimuleren. De ontwikkeling van een de Scientific Community heeft tijd nodig. Als je bereid bent deze investering te doen bouw je aan een fundament voor de toekomst.

Wat is het resultaat van deze aanpak?

  • De samenwerking tussen onderzoekers binnen de Scientific Community is gestart
  • Er is een inhoudelijk gedeelde visie tussen ICT en onderzoekers over de ontwikkeling van de benodigde middelen
  • Het belang van High Performance Cumputing voor dit soort onderzoek is geborgd binnen de organisatie van het ziekenhuis